Изложба "Фотодокументално представяне на проучванията на скално светилище в местността Бeланташ, с. Врата, Община Асеновград в периода 1973 - 2023 г. 50 години от първата научна експедиция.”

Изложба "Фотодокументално представяне на проучванията на скално светилище в местността Бeланташ, с. Врата, Община Асеновград в периода 1973 - 2023 г. 50 години от първата научна експедиция.”

В централна сграда на Исторически музей – Асеновград посетителите ще могат да научат и интересни факти за едно от най-мистериозните скални светилища в Родопите, което се намира в близост до нашия град, а именно Беланташ/Белинташ. Изложбата проследява хронологически археологическите проучвания от тяхното начало до наши дни, изследователите, които се участвали в тях и значимите резултати от проведените експедиции, а също така дава ценни научни сведения за това интересно светилище, което е обект и на много легенди и предания.