Скално-изсечен обект в Асеновград

Скално-изсечен обект в Асеновград

Втория том от Известията сме озаглавили „Скално-изсечен обект в Асеновград”. Основната ни цел е да публикуваме обекти, които досега не са били известни нито на научната общност, нито на любознателната публика. Надяваме се по този начин да разширим представата на нашите читатели за религиозния свят на нашите предци и местата, на които вярата им е оставила следи и до днес. Акцент в този том е публикацията в тематично направление „Хоризонт на култа“- скално-изсеченият обект, който се намира до параклиса „Св. Петка“ край Асеновград. В направлението „Находките разказват“ основният акцент е публикуването на екземпляр на похлупаче-пломба от опаковка за териак, имитиращ печата на венецианската аптека „При златната глава“ с надпис 1603. В направлението „Из дейността на музея” са представени две статии. Едната представя временната ретроспективно-документална изложба, посветена на историята на проучванията в землищата на Горни и Долни Воден, подготвена и представена по специален повод – 80-тия юбилей на Росица Морева, която е дългогодишен ръководител на представените археологически обекти в залите на централната експозиция на музея на 1 ноември 2019 г. А другата статия в същото направление представя реализирания проект на ИМ-Асеновград през 2019 г., целящ изграждане на достъпен маршрут за осигуряване свободен достъп за хора с опорно-двигателни увреждания в централната сграда на музея. Съставители са Иван Дуков и Виктория Карацанова.

Може да закупите изданието в Исторически музей-Асеновград (цена: 7 лв.)