Контакти

Исторически музей-Асеновград 

адрес: Площад „Акад. Николай Хайтов” №1

телефон: 0331/6-22-50

работно време: понеделник-петък 8:30-17:00 ч.
събота-неделя и национални празници: 10:00-16:00 ч.


Етнографска къща

адрес: ул. „Станимака” №34

телефон: 0331/6-22-50

работно време: понеделник-петък 8:30-17:00 ч.
събота-неделя и национални празници: само по предварителна заявка за групи от минимум 10 човека


Старинно училище „Св.Георги”

адрес: ул. „Св.Георги” №15

теле работно време: понеделник-петък 8:30-17:00 ч.
събота-неделя и национални празници: само по предварителна заявка за групи от минимум 10 човека

телефон: 0331/6-22-50