Важна информация за посетителите на Исторически музей – Асеновград! Планирайте своето посещение! Екипът на Исторически музей – Асеновград отправя апел към всички граждани: Планирайте своето посещение! Желателно е всички бъдещи посетители да се информират предварително за дните в които ще могат да посетят постоянната експозиция на музея в централната сграда в периода от месец декември 2023 г. до юни 2024 г. Преди посещението си се информирайте на телефонен номер +331 6 22 50, фейсбук страницата Прочетете повече…

Възникването на музейното дело в града

Началото на музейното дело в Асеновград е поставено през 1926 г. с учредяването на археологическо дружество „Сварог”. То урежда своята историко-археологическа музейна сбирка в сградата на гимназия „Св.княз Борис І”, сега ПУ ”Св.Патриарх Евтимий”. Новият музей отваря врати на 9 септември 1955 г. През 1971 г. музеят се нанася в специално ремонтираните и адаптирани за целта зали в сградата на бившия Военен клуб в центъра на града, строена през 1898 г., където се намира и Прочетете повече…