Важна информация!

Важна информация!

 10 януари

Важна информация за посетителите на Исторически музей – Асеновград!

                   Планирайте своето посещение!

Екипът на Исторически музей - Асеновград отправя апел към всички граждани: Планирайте своето посещение!

Желателно е всички бъдещи посетители да се информират предварително за дните, в които ще могат да посетят постоянната експозиция на музея в централната сграда, в периода от месец декември 2023 г. до юни 2024 г.

Преди посещението си се информирайте на телефонен номер +331 6 22 50, фейсбук страницата на музея Исторически музей - Асеновград, потърсете информация на сайта на музея asmuseum.com или на страницата на Община Асеновград за възможните дати.

В дните в които централната експозиция ще бъде затворена посетителите ще имат достъп само до антрето на сградата с осигурен виртуален достъп до постоянната му експозиция, научната литература издавана от музея, рекламните материали и др.

Причиненото неудобство е свързано с дейностите по реализация на проектно предложение на ИМ-Асеновград „Осигуряване на подходящи условия за съхранение, опазване и представяне на движимото културно наследство в постоянната експозиция на ИМ – Асеновград представено в централната му сграда”, финансирано 100 % от Министерство на културата на конкурсен принцип. Този проект е трети пореден в посока осигуряване на достъпна и здравословна среда в трите експозиционни сгради на Исторически музей - Асеновград.

       Работното време на музея е без промяна.

                               Заповядайте!

Тук ще можете да следите за допънителни дати, в които музеят ще бъде затворен за посещения.

 

19 февруари

СЪОБЩЕНИЕ!

      Уважаеми посетители, 

 Исторически музей – Асеновград започна работа по заложените дейности по осъществяването на проект „Осигуряване на подходящи условия за съхранение, опазване и представяне на движимото културно наследство в постоянната експозиция на ИМ – Асеновград представено в централната  му сграда.”, финансиран 100 % от Министерство на културата на конкурсен принцип.

 Достъпът до експозицията му ще бъде частично ограничен за посетители на 19.02.2024 г.

Преди посещението си се информирайте на телефонен номер +331 6 22 50, фейсбук страницата на музея Исторически музей - Асеновград, потърсете информация на сайта на музея asmuseum.com или на страницата на Община Асеновград.

 Извиняваме се за причиненото неудобство!

 

12 април

СЪОБЩЕНИЕ 

 Уважаеми посетители, 

Днес, 12.04.2024г. в централната сграда на Исторически музей – Асеновград ще се извършват дейности по осъществяването на проект „Осигуряване на подходящи условия за съхранение, опазване и представяне на движимото културно наследство в постоянната експозиция на ИМ – Асеновград представено в централната  му сграда.”, финансиран от Министерство на културата.

 Достъпът до експозицията ще бъде временно ограничен за посетители.

 Преди посещението си се информирайте на телефонен номер +331 6 22 50, фейсбук.

 Извиняваме се за причиненото неудобство!

 

16 април

СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми посетители, 

Днес, 16.04.2024г. в централната сграда на Исторически музей – Асеновград ще се извършват дейности по осъществяването на проект „Осигуряване на подходящи условия за съхранение, опазване и представяне на движимото културно наследство в постоянната експозиция на ИМ – Асеновград представено в централната  му сграда.”, финансиран от Министерство на културата.

Достъпът до експозицията ще бъде временно ограничен за посетители.

Преди посещението си се информирайте на телефонен номер +331 6 22 50, фейсбук.

Извиняваме се за причиненото неудобство!