Международен ден за опазване на паметниците на културата

Международен ден за опазване на паметниците на културата

Тази година се навършват 40 години от обявяването на 18-ти април за Международен ден за опазване на паметниците на културата с решение на ЮНЕСКО. На този ден почитаме хората, отдадени на каузата за опазването му, спазващи етиката и принципите и на реставрацията, тези които прилагат своята професия, без да правят какъвто и да е компромис, което е изключително отговорно!

Честит празник, колеги!

Исторически музей - Асеновград използва и социалните медии като инструмент за повишаване на осведомеността, относно опазването на културно-историческото наследството на територията на Община Асеновград. Фокусиран върху достъпността, музея използва и Facebook страницата си, за да повиши осведомеността и да популяризира съхраняваното наследство във фондовете си и експозиционните зали с цел - да достигне до повече хора.

Заповядайте, присъединете се към нас!

Празнувайте с нас!

Посетете трите сгради на Исторически музей - Асеновград, виртуално на адрес: https://tourmkr.com/F1ZsSK6pS7 ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.

3D виртуалната разходка на трите постоянни експозиции е част от проект: „Осигуряване на достъпна и здравословна среда в постоянната експозиция на ИМ – Асеновград, разположена в три отделни сгради”, спечелен от ИМ-Асеновград през 2020 г. на конкурсна сесия на Министерство на културата на тема: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии.

Автор: Виктория Карацанова